Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Agendapunt 3: Verslag eerste reguliere algemene ledenvergadering van S.V. Argo, gehouden op vrijdag 10 januari 2020 op Sportpark de Baendj in Obbicht

Het verslag kun je downloaden. VERSLAG ALV 10-01-2020

Agendapunt 4: Verslag eerste verenigingsjaar

Het verslag kun je downloaden. VERSLAG EERSTE VERENIGINGSJAAR

Agendapunt 10: Aanpassing Huishoudelijk Reglement

Het huidige reglement en de voorgestelde wijzigingen kun je zien als je het document download. AANPASSINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Instructie deelname aan algemene ledenvergadering via Teams. ALV VIA TEAMS