maandag 4 november 2019

Uni-locatie

UNILOCATIE

Geacht bestuur,
Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaande.

Zoals u weet onderzoekt de gemeente of er in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht een Uni-locatie te creëren is, waar scholen en buitensportvoorzieningen samengaan. Vanuit mijn onderneming, als bestuurslid van Ondernemend Bicht (het vroegere VBO) en het LOB (Laefbaar Obbeeg en Beeg) ben ik nauw betrokken bij alle ontwikkelingen hieromtrent.

Voor Albert Heijn Grevenbicht is het op lange termijn noodzakelijk dat deze Uni-locatie gerealiseerd wordt. Sterker nog; zonder deze Uni-locatie heeft Ahold aangegeven dat zij op lange termijn geen toekomst meer zien in een Albert Heijn-vestiging in Grevenbicht/Obbicht. Bij Ahold, en ook andere supermarktconcerns, wordt de haalbaarheid van een winkel beoordeelt op het directe marktgebied en de traffic rondom de winkel. Qua marktgebied is Grevenbicht alleen te klein. Bij realisering van de Uni-locatie in het middengebied gaat Ahold mee in de redenering dat beide dorpen naar elkaar toe groeien en de traffic rondom de winkel zal stijgen.
Het LOB organiseert zaterdag 7 december om 15.00 een manifestatie waarin zij duidelijk willen maken hoe belangrijk deze Uni-locatie is en hoeveel medestanders er zijn voor deze ontwikkeling.

Graag zou ik u als bestuur én uw leden willen vragen om deze manifestatie te steunen, uw logo van uw vereniging te laten delen op de Facebookpagina van het LOB en natuurlijk aanwezig te zijn zaterdag 7 december.

Ik begrijp goed dat er ook tegenstanders zijn voor deze Uni-Locatie. Misschien is er binnen uw bestuur zelfs verdeeldheid. Dit gaat echter verder dan alleen het bestuur van de vereniging. Waar het vooral om draait, is het waarborgen van de leefbaarheid van onze 2 prachtige dorpen. We moeten jonge gezinnen behouden en trekken voor onze dorpen. Daarvoor zullen de faciliteiten in onze dorpen op orde moeten zijn. Jonge gezinnen kunnen ook weer de aanwas van leden voor uw vereniging verzorgen.

Om uw leden te informeren en eventuele tegenstanders te respecteren, bent u vrij om deze brief te delen onder uw leden. Kom in actie, stil zitten is op dit moment geen optie meer.

Tot slot wil ik graag benadrukken dat Albert Heijn Grevenbicht uw vereniging altijd een warm hart heeft toegedragen, heeft gesteund in het verleden en dit in de toekomst wil blijven doen. Namens personeel, u als klant en mezelf vraag ik nu úw steun.

Erop vertrouwend u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Frank Scheepers
Ondernemer Albert Heijn Grevenbicht 

BRIEF ALS PDF-BESTAND