vrijdag 13 maart 2020

Wedstrijden afgelast en andere gevolgen

Beste leden,

Donderdag 12 maart heeft de overheid verdere maatregelen genomen om verspreiding van het Coronavirus in te dammen. In navolging hiervan en in samenspraak met NOC*NSF heeft de KNVB besloten om alle wedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. Daarnaast luidt het >>>advies om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten te organiseren.


Als bestuur van S.V. Argo kunnen we nu op dit moment niet anders besluiten dan de richtlijnen van de overheid en de KNVB op te volgen. Per slot van rekening gaat het om de veiligheid en gezondheid, van elk van onze leden.

Dit alles betekent op dit moment:
- Geen (oefen)wedstrijden tot en met 31 maart.
- Geen trainingen.
- Geen andere activiteiten in enig groepsverband.
- Kantines zijn gesloten.
- NLdoet wordt uitgesteld.

Mocht de situatie omtrent het Coronavirus verbeteren, dan zullen we, overeenkomstig de dan geldende richtlijnen en adviezen, overwegen of en in welke vorm en omvang de trainingen kunnen worden hervat. De opening van de kantines wordt daarin meegenomen.

We rekenen op ieders begrip en medewerking.
We gaan ervan uit dat we weer snel uit deze moeilijke situatie komen, in goede gezondheid!

Met sportieve groet,
Bestuur S.V. Argo