donderdag 26 maart 2020

Corona-maatregelen voor het voetbal onveranderd

Beste leden,

Omtrent de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus is er een stortvloed aan nieuws, verwachtingen en meningen. Bepaalde feiten raken hierdoor op de achtergrond hetgeen de gewenste duidelijkheid niet altijd ten goede komt.

Zoals reeds in een vorig nieuwsbericht gesteld, we volgen de richtlijnen op die de overheid en de KNVB stelt en adviseert. Op grond hiervan kunnen we enkel de duidelijkheid geven dat de maatregelen die voor sportclubs gelden tot en met 6 april vooralsnog onveranderd zijn. Uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen worden verlengd.

>>> KNVB: Corona-maatregelen voor het voetbal onveranderd

 In het algemeen zijn voor ons de volgende maatregelen van kracht:
- Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht.
- Horecagelegenheden (zoals onze kantines) zijn gesloten.

In navolging van de overheidsmaatregelen heeft de Sportstichting Sittard-Geleen alle sportaccommodaties daadwerkelijk gesloten. Het is tevens verboden onze accommodaties te betreden. Dit is gedaan om activiteiten in enig groepsverband te voorkomen, in de strijd tegen verspreiding van het Coronavirus. Wij verwachten van iedereen maar sowieso van onze leden, jeugdleden én hun ouders/verzorgers, hierin de gewenste verantwoordelijkheid te nemen.

We weten niet wat de toekomst ons brengt en welke scenario’s de KNVB gaat kiezen bij verdere besluitvorming door de overheid. Wat we wel willen is in elk geval dat we een gezonde (door)start kunnen maken, met ons allen en onze naasten!


Met sportieve groet,
Bestuur S.V. Argo