vrijdag 15 mei 2020

Circuittrainingen voor SV Argo senioren teams

Met de versoepeling van de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus, is buiten sporten in groepsverband vanaf 11 mei toegestaan voor alle leeftijden.

Hiermee willen we graag de mogelijkheid benutten om nog enkele trainingen te organiseren voor onze leden van 19 jaar en ouder, waarbij de primaire richtlijn van 1,5 meter afstand in acht genomen moet worden. Dit kan worden ingevuld middels circuittrainingen en, in beperkte vorm en voor zover mogelijk, afwerkoefeningen.

We willen dit natuurlijk aanbieden aan álle leden: niet alleen SV Argo 1, 2, en Vrouwen, ook SV Argo 3, 4, 5 en 35+.

Behalve de richtlijnen zijn we beperkt tot gebruik van slechts 1 veld (het hoofdveld in Grevenbicht) omdat de andere velden al in onderhoud zijn genomen door de Sportstichting. Bovendien houden we natuurlijk rekening met het reeds vastgelegde rooster van jeugdtrainingen. Per saldo resteren vrijdagavond, zaterdag en zondag.

Ons technisch kader met leiders en trainers komen zo snel als mogelijk met een indeling en rooster. Voldoende trainers en begeleiders bij circuittrainingen zijn nodig, en tegelijkertijd een voorwaarde om deze trainingen volgens de richtlijnen te laten verlopen.

Het is niet alleen goed om te komen sporten, maar het is juist ook belangrijk dat we elkaar weer eens in groepsverband kunnen ontmoeten. Kom dus vooral naar deze trainingen!

Deel je interesse en komst op de appgroep van je team, zodat leiders en trainers inzicht krijgen in de omvang van deelname.

Vooruitlopend op de indeling en rooster kun je alvast de protocollen bekijken. Voor jouw en elkaars gezondheid is het belangrijk dat je minstens de protocollen doorleest die voor jou van toepassing zijn:

-> NOC*NSF Protocol Verantwoord sporten voor Iedereen

-> NOC*NSF Protocol Verantwoord sporten voor Sporters

-> NOC*NSF Protocol Verantwoord sporten voor Trainers

Zoals al aangegeven, jullie worden zo snel als mogelijk verwittigd van de indeling en rooster.

Met sportieve groet,

Bestuur SV Argo