woensdag 17 juni 2020

Start trainingen seizoen 2020-2021

Beste jeugdleden en jeugdleiders, 

De sportstichting heeft onze vereniging S.V. Argo in staat gesteld om een klein stukje speelveld vrij te geven op beide sportparken.
Dat betekent dat we vanaf juli de mogelijkheid hebben om op beperkte ruimte te trainen.

Op basis hiervan is gekeken naar de opties om trainingen of voetbalspel te hervatten tot aan de schoolvakanties voor alle teams.
Hiervoor zijn een aantal belangrijke aspecten aan bod gekomen. Denk hierbij aan:

  • Zijn beide sportparken op korte termijn “corona proof” te maken?
  • Is voldoende veldoppervlakte beschikbaar voor alle teams?
  • Zijn er voldoende materialen beschikbaar op beide sportparken?
  • Is de veiligheid voor en na trainingen te waarborgen op beide sportparken?
  • Gaan we trainen op basis van oude of nieuwe indeling?

Na het analyseren van diverse scenario’s met een afvaardiging vanuit het hoofdbestuur van S.V. Argo, is gebleken dat het geen haalbare kaart is om dit te faciliteren binnen de gestelde maatregelen van deze tijd. 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor jeugdleden, jeugdleiders en ouders een teleurstellend besluit is. Daarom hebben we naar andere mogelijkheden gekeken en hebben we kunnen regelen om de start van de trainingen voor het nieuwe seizoen te vervroegen.  Dit betekent dat alle jeugdteams mogen starten vanaf maandag 3 augustus.

Met de vervroegde start van de trainingen denken we te bewerkstelligen toch voldoende spelvreugde te houden tot aan de start van de nieuwe competitie. 

Met sportieve groet, 

De jeugdcommissie S.V. Argo