dinsdag 23 juni 2020

Contributie: Factuur per mail + Let op betaalwijze

De facturen betreffende Contributie Sz 2019-2020 zijn vanavond, dinsdag 23-06-2020, verstuurd per mail.
Het is mogelijk dat de mail in uw ‘spam folder’ ofwel de map ‘Ongewenste e-mail’ terecht is gekomen.
Als u deze mail niet hebt ontvangen, meldt u dit alstublieft aan penningmeester@SVArgo.nl zodat dit kan worden opgevolgd.
 
Let ook goed op de betaalwijze die omschreven staat in de factuur.
Een verleende machtiging tot automatische incasso is mogelijk nog niet geëffectueerd of moet nog worden vernieuwd:
gelieve de contributie zelf middels bankoverschrijving te voldoen.
 
Bij voorbaat dank voor de medewerking en tijdige betaling!