dinsdag 29 september 2020

Coronavirus: Veilig sporten, zonder publiek, kantines dicht

Het kabinet heeft de maatregelen aangescherpt om de exponentiële groei van het Coronavirus in te dammen.

Vanaf dinsdag 29 september 18:00u, vooralsnog tot en met 20 oktober, mag bij geen enkel (sport)evenement nog publiek aanwezig zijn en zijn de kantines dicht.

Het belangrijkste is dat er gesport kan blijven worden:
trainingen en wedstrijden vinden doorgang volgens speelschema, met inachtneming van de regels die sinds 1 juli van kracht zijn.

Protocol verantwoord sporten

Vooruitlopend op meer informatie van de KNVB en NOC*NSF, zijn al enkele punten te duiden:

  • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers.
    Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.
  • Bij uitwedstrijden van jeugdleden tot en met 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding.
    Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
  • Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding.
    Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

 

In het belang van ieders gezondheid en onze vereniging vertrouwen we erop dat iedereen zijn verantwoording neemt voor een juiste opvolging van de regels. Alleen zo dragen we daadwerkelijk bij aan het opnieuw terugdringen van het Coronavirus. Hopelijk kunnen we dan weer snel het voetbal gaan beleven samen met ouders en alle andere supporters.

Blijf gezond, tot gauw!

 

Met sportieve groet,

Bestuur S.V. Argo