donderdag 15 oktober 2020

Nieuwe maatregelen per 14 oktober 2020

Beste leden,

Het zal jullie wellicht niet ontgaan zijn dat het Kabinet dinsdag 13 oktober besloten heeft tot nog strengere maatregelen om te zorgen dat het aantal besmettingen in Nederland daalt.

Dit wordt gedaan door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken.

Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de sportactiviteiten en op SV Argo. Wij betreuren dit ten zeerste maar beseffen dat de maatregelen wel dringend noodzakelijk zijn.

Duidelijk moet zijn dat sporten alleen nog beperkt mogelijk is.

Maatregelen per 14 oktober 22:00u:
Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 14 oktober 22:00u en gelden vooralsnog voor de komende vier weken. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

  • Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.
  • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.
  • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
  • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
  • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.
  • Blijf niet hangen op de accommodatie, training afgelopen ga dan naar huis.


Veel gestelde vragen!!!

Mogen jeugdteams onderling wedstrijden spelen tegen andere teams van de eigen vereniging?
Ja, jeugd mag onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
SV Argo>>>
 Zeker voor de zaterdag een mooie oplossing om toch nog enige vorm van competitie te behouden!

Hoe moeten de leeftijdsgrenzen worden geïnterpreteerd voor het voetbal?
In afstemming met NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities (t/m O19), mogen sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club. De ter plekke geldende lokale noodverordening en gemeentelijke bepalingen blijven altijd leidend.
SV Argo >>> De gemeentelijke bepalingen komen overeen met bovengenoemde opgesteld door NOC/NSF

Mogen seniorenteams in meerdere groepjes van 4 tegelijk op één veld?
Ja, zorg er wel voor dat de groepen van vier spelers zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en dat de onderlinge 1,5 meter afstand altijd in acht wordt genomen. Zorg er ook voor dat duidelijk herkenbaar is bij welk groepje iedere speler hoort.
SV Argo >>> Ben creatief en voorkom een te grote groep, bijv. verdeel je team indien mogelijk over de 2 trainingsdata

Wat is het maximum aantal toegestane trainers/begeleiders voor een jeugdteam!
Hiervoor geldt geen maximum aantal. Houd hiervoor de gebruikelijke samenstelling van jouw team aan en zoek niet onnodig de ‘randen’ van de richtlijnen op.
SV Argo>>>Het heeft zelfs onze voorkeur, zo heb je waarschijnlijk een betere controle over de div. groepjes m.b.t. het handhaven van de gestelde richtlijnen.

Meer info vind je via onderstaande link

VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS EN VOETBAL

Als bestuur volgen we de richtlijnen zoals aangedragen door KNVB, Gemeente Sittard/Geleen. We vinden zoals velen, dat de leden de mogelijkheid moeten hebben om op een verantwoorde manier te kunnen voetballen/ontspannen.

Wij begrijpen echter ook heel goed dat er ruimte moet zijn voor een persoonlijke keuze in deze m.b.t. het invullen van een training door jeugdleiders en trainers van de betreffende teams
Belangrijk in deze is dat we open en duidelijk communiceren binnen de vereniging en naar buiten t.a.v. de ouders.

Mochten jullie desondanks toch nog vragen hebben m.b.t. de nieuwe richtlijnen, schroom je niet en stel ze gerust.

Denk goed na, heb op een verantwoorde manier plezier!

We wensen jullie veel spelplezier en een goede gezondheid toe.

Bestuur SV Argo