vrijdag 20 januari 2023

Succesvolle Flessenactie S.V. Argo

Succesvolle Flessenactie S.V. Argo

Op zaterdag 7 Januari 2023 hebben diverse jeugdteams binnen onze jeugdafdeling wederom een succesvolle flessenactie mogen beleven.

Gesteund door prettige weersomstandigheden, een goede organisatie en de hulp van enthousiaste spelers, trainers, ouders en andere vrijwilligers, werd er langs de deuren gegaan in de dorpskernen die S.V. Argo vertegenwoordigd. Vaak werden we op een leuke, enthousiaste manier begroet en ontvingen we een mooie bijdrage aan de actie.

Langs deze weg willen we alle mensen die meegeholpen en bijgedragen hebben aan de opbrengst van deze actie, hartelijk bedanken voor de inzet en hulp. De opbrengst komt volledig ten goede aan de Jeugdafdeling en zal aan diverse, lopende initiatieven besteed worden.

We hopen in de toekomst deze actie op dezelfde wijze te kunnen invullen en beleven.

Namens de organisatie en Jeugdcommissie, BEDANKT!