woensdag 28 februari 2024

Algemene LedenVergadering op 1 maart 2024 aanvang 21.00 uur!

Beste lid van S.V. Argo,

We hebben moeten concluderen dat het niet haalbaar is om de Algemene LedenVergadering op donderdag 1 februari te laten plaatsvinden. Enerzijds vanwege zakelijke verplichtingen in het bestuur, anderzijds door het onvoorspelbare karakter van enkele inhaalwedstrijden waarin we onvoorwaardelijk de KNVB dienen te volgen.

We verplaatsen de Algemene LedenVergadering naar een ‘niet-inhaaldag’ en datum waarop geen programma staat voor onze 35+ teams, noodzakelijkerwijs ná de carnavalsvakantie: vrijdag 1 maart 2024, aanvang 21:00 uur.

Lees vooral de volledige uitnodiging met agendapunten!

De volgende huidige/kandidaat bestuursleden zijn herkiesbaar/verkiesbaar:

- Wilbert Mulleners

- Ger van der Wijst

- Jos Lemmens

- Giel Hendrikx

- Maud Meekels

Aanmelding tot bestuurslid ter verkiezing op aanstaande ALV kan tot en met maandag 26 februari middels een bericht naar secretariaat@SVArgo.nl.

Interesse in een bestuursfunctie of -taak, of lid worden van een werkgroep? Dat kan altijd, stuur een bericht of leg contact anderszins.


-> Uitnodiging + Agenda

-> Verslag 4e ALV

-> Jaarverslag 2022-2023

Met sportieve groet,

Bestuur S.V. Argo