zaterdag 11 mei 2024

In memoriam: Jo Toonen

In memoriam: Jo Toonen, erelid en oud-selectiespeler

We hebben het trieste nieuws vernomen dat ons erelid Jo Toonen afgelopen maandag 6 mei op 82-jarige leeftijd is overleden. Jo was een oud-speler van Obbicht 1 en gewaardeerd lid. Ook na zijn verhuizing uit Obbicht bleef hij op diverse manieren betrokken bij de club. Bij een feest kon altijd een beroep op hem worden gedaan om de entree of bonnenverkoop te bemannen. Ook bij onze jaarlijkse Kerstwandeltocht hielp Jo met regelmaat bij de inschrijving. Hij genoot ervan om dan met leden en bekenden bij te praten, natuurlijk altijd met een relativerende kwinkslag. We zijn Jo zeer erkentelijk voor zijn inzet en trouw lidmaatschap. We wensen Armand & Diulka, Frank & Ingrid, kleinkinderen, naaste familie en vrienden alle mogelijke sterkte toe.

Bestuur en leden
Sportvereniging Argo

Jo is in besloten kring begraven op de Natuurbegraafplaats Eygelshof te Eygelshoven.