Wandeltocht 2017

Wandeltocht 2017

28e KERSTWANDELTOCHT.

 W.C.OBBICHT organiseert op Zaterdag 23 en Zondag 24 December 2017 haar traditionele Kerstwandeltocht.

 De startplaats is de kantine van de V.V.Obbicht aan de Kasteelweg te Obbicht, waar ruime parkeerplaats aanwezig is. Er kan gewandeld worden over de afstanden: 7. 14 en 21 km.

In Obbicht is de route naar het startlokaal duidelijk aangegeven.

Gestart kan worden van 08.00 uur tot 13.00 uur (21 km tot 12.00 uur).

Na het verlaten van de kantine gaat de route over het toekomstige fietspad richting Nattenhoven, hier zijn de eerste activiteiten zichtbaar van het grensmaasproject in de omgeving van Obbicht, welke in 2018 volop ten uitvoer gaan komen. Een toekomstig stuk natuur in combinatie met hoogwaterbescherming wordt hier ten uitvoer gebracht.

Vervolgens in de richting van en langs het Veer van Berg a/d Maas naar Meeswijk (Belgie), waar aanstonds de splitsing is van de 7 km en de 14/21 km.

De 7 km door Berg aan de Maas via het dal van de Kingbeek, waar in het bronnengebied een beverfamilie zich gevestigd heeft, richting het park van het Kasteel Obbicht waarna de het eindpunt bereikt wordt en de inwendige mens kan worden versterkt.

 De 14/21 km gaan langs het Julianakanaal richting Urmond. In Urmond loopt men naar het dal van de Maas en de oude kern van Urmond,met verschillende oude gebouwen o.a.:

de protestantse kerk gebouwd in 1685.

het schippershuis gebouwd in de 17e eeuw.

het trappenstraatje dat de ‘bovenstad’ en de ‘benedenstad’ verbindt.

de R.K. Terpkerk uit 1793.

grote straat 22 in het verleden dienst gedaan als school en gemeentehuis.

hoolstraat 1 Hoeve met woonhuis 17e eeuw.

brugstraat 4 Monumentaal pand in 1854 gekocht voor F 1300.-

Daarna wandelt men over de brug van Urmond naar nieuw Urmond. Hier wandelt men langs een Standaardmolen uit 1803. De standaardmolen is het oudste type graanmolen dat we kennen.

 Men nadert de controle- en rustplaats waar u tegen schappelijke prijzen iets kunt drinken of eten. Er is uiteraard ook toiletgelegenheid aanwezig.

De 21 km maakt een mooie lus richting Stein waar men een bezoek brengt aan het Heidekamppark en het prachtige Steinerbos en keert dan terug op de pauzeplaats.

De 14/21 km gaan na de rust retour door de velden van Urmond, waar men nog kort een blik kan werpen op Chemelot, welk volop in ontwikkeling is.

Via diverse slingerweggetjes door de velden loopt de route verder en na het passeren van de brug van Berg aan de Maas komen de routes weer samen en lopen alle afstanden door het dal van de Kingbeek en het bronnengebied richting het eindpunt in de kantine van RKVV Obbicht. Bij aankomst in Obbicht kan de inwendige mens weer versterkt kan worden.

Alle afstanden kunnen worden afgestempeld met de I.V.V.stempel. De wandeling gaat onder alle weersomstandigheden door. Het parcours is nagenoeg vlak.

Wij hopen op veel wandelaars, U komt toch zeker ook wandelen? Inlichtingen: Mark Ramaekers (mjhramaekers@hotmail.com of 06-46843200, tussen 19.00-21.00u)

 

Contact

Centraal aanspreekpunt alle wandelgerelateerde zaken:

Mark Ramaekers: mjhramaekers@hotmail.com of 06-46843200 (op werkdagen tussen 20.00 en 21.00 uur en in het weekend tussen 10:00 en 16:00 uur).