Contributie

Contributie

BEDRAGEN

Senior   
- Actief  € 140,00
- Actief Kader              €   70,00
- RecreActief               €   84,00
- RecreActief Kader   €   42,00
- NietActief                €   60,00
- NietActief Kader  €   30,00
- Erelid / Lid van verdienste  €     0,00  
   
Junior   
- JO19 tm JO14  €   80,00
Pupil   
- JO13 tm JO6  €   80,00

 INNING

Elke vereniging bestaat uit leden, die voor hun lidmaatschap geacht worden een bepaald bedrag per jaar te betalen; de contributie. De hoogte van deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
Voor alle NIEUWE leden geldt dat contributie-inning alleen via een doorlopende (automatische) bankmachtiging gaat. Voor de penningmeester heeft dit als groot voordeel dat hij niemand achterna hoeft te lopen om hem/of haar erop attent te maken dat de contributie nog niet betaald is. Voorkomen wordt ook dat er contributieachterstanden optreden. 
Bestaande leden van het voormalige v.v. Armada en r.k.v.v. Obbicht zijn niet verplicht om via een automatische incasso te betalen, maar het zou natuurlijk wel fijn zijn als je dat alsnog doet.
De contributie wordt geŃ—ncasseerd (zoals door jou aangegeven op de bankmachtiging) c.q. dient betaald te zijn op 1 september of op 1 maart van het lopende seizoen.