Omgangsvormen

Huishoudelijk Reglement

SV Argo werd opgericht op 29 juni 2019. Er is een concetpt Huishoudelijk Reglement opgesteld door het bestuur. Dit wordt aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. Dit gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering op 10 januari 2020. Je kunt het concept lezen door op onderstaande link te klikken.

CONCEPT VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT S.V. ARGO