maandag 30 mei 2022

Persoonlijk besluit Harrie Bruisten

Beste Argonauten,

Onlangs heb ik mijn medebestuursleden aangegeven dat ik om moverende redenen bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering mijn functie als voorzitter en bestuurslid neerleg.

Tot aan deze algemene ledenvergadering zal ik mijn taken op een adequate wijze blijven uitvoeren.

Verder kan ik aangeven dat ik beschikbaar blijf als grensrechter van S.V. Argo 1.

 Harrie Bruisten