Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Hopelijk kunnen conflicten of onveilige situaties onderling besproken en opgelost worden. Lukt dat niet en is er sprake van ongewenst gedrag? Dan kan dit bij SV Argo besproken worden met de Vertrouwenscontactpersoon van de vereniging: Joyce Kuepers. Joyce stelt zich zelf voor:

“Hoi! Mijn naam is Joyce Kuepers en ik ben betrokken bij SV Argo als vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Voor de club is het belangrijk dat iedereen met plezier kan sporten en daarvoor moet ieder lid zich prettig en veilig voelen. Als vertrouwenscontactpersoon ben ik aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij SV Argo: leden, ouders, trainers en vrijwilligers met vragen, twijfels, zorgen of signalen over situaties die met onveiligheid te maken hebben. Hierbij kun je denken aan iedere vorm van ongewenst gedrag zoals pesten, bedreiging, (seksuele) intimidatie of discriminatie.

Voel jij je je niet op jouw gemak of onveilig? Dan nodig ik je uit om in vertrouwen een gesprek met mij aan te gaan. We bespreken samen wat jou zou kunnen helpen.

Je kunt contact met mij opnemen via VCPArgo@hotmail.com. Ik zal zo snel mogelijk contact met je opnemen om een afspraak te maken.”

Joyce heeft in juni 2023, samen met jeugdcommissielid Rob Coenen, de cursus Vertrouwenscontactpersoon gevolgd via het NOC*NSF. In oktober 2023 heeft ze samen met aspirant-bestuurslid Ger van der Wijst een inspiratiesessie “Sociale Veiligheid” bijgewoond, bedoeld voor bestuursleden.

Als je geen gebruik van de Vertrouwenscontactpersoon zou willen maken kan je ook terecht bij:

Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, kan dat veel emoties en vragen oproepen. Ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Kun je zelf aan de pleger duidelijk maken dat je niet van het gedrag of de opmerkingen gediend bent? Of kun je er met iemand over praten die je vertrouwt?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert hij of zij de club om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten. Hij/zij probeert de weg naar een goede oplossing aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om passende hulp te krijgen. Hij/zij kan iemand informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon (VP) van Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersonen zijn getraind om inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij een melder bij het vertellen van zijn verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

Een traject met een vertrouwenscontactpersoon ziet er als volgt uit:

  • De vertrouwenscontactpersoon gaat samen met jou een open gesprek aan en probeert er samen achter te komen wat er nodig is in de desbetreffende situatie
  • Tijdens het gesprek informeert de vertrouwenscontactpersoon jou over mogelijke vervolgstappen.
  • De vertrouwenscontactpersoon brengt altijd een rapport uit over de melding aan het bestuur. De melder blijft hierin anoniem.
  • De melder kan ervoor kiezen om zelf naar het bestuur te gaan, dit kan ook samen met de vertrouwenscontactpersoon. Mocht de melder ervoor kiezen om niet naar het bestuur te gaan, blijft deze anoniem.
  • De vertrouwenscontactpersoon kan meedenken met het bestuur in de te nemen vervolgstappen
  • Na overleg neemt het bestuur de vervolgstappen