Wandelen

Wandelsport

Sinds vele jaren organiseert de Afdeling Wandelen jaarlijks een kerstwandeltocht.

De afdeling wandelen is een volwaardig onderdeel van SV Argo en valt onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur.

De afdeling Wandelen heeft tot doel het succesvol organiseren van de jaarlijkse Kerstwandelingen en het stimuleren van de wandelsport in zijn algemeenheid. De afd. Wandelen van SV Argo is lid van de Wandelsportbond KWBN afd. Limburg.

WC Argo maakt gebruik van de uniforme bepijling aangeboden door de KWBN afd. Limburg & Mulders Bergsport te Limbricht. Deze uniforme bepijling is via de KWBN afd. Limburg contact personen in bruikleen verkrijgbaar.

Iedere wandelaar is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Kerstwandelingen of hij/zij wel of geen lid is van KWBN. Iedereen is welkom. Echter voor leden van de KWBN is er een korting op het inschrijfgeld van toepassing (dit geldt sinds 2013 ook voor leden van Belgische of Duitse wandelbonden die in Obbicht of Grevenbicht komen wandelen). 

Het inschrijfgeld voor leden van KWBN bedraagt € 1,50. Voor niet-leden is het inschrijfgeld 2,50 Euro. De sticker is verkrijgbaar voor 0,25 Euro

De Kerstwandeling is ook geregistreerd bij de Nederlandse Federatie voor Volkssport waarmee voor de deelnemers een IVV stempel met afstandsvermelding te verkrijgen is in de daarvoor bestemde boekjes. De IVV stempel wordt voor alle afstanden afgegeven.

Organisatie Wandeltochten

De organisatie van de Obbichtse Kerstwandeltochten staat onder leiding van een aantal vaste medewerkers. Echter, zonder de vele tientallen vrijwilligers die ieder jaar weer bereid zijn om 2 dagen mee te helpen bij de organisatie en uitvoering zou het onmogelijk zijn reeds voor de 28e keer een Kerstwandeling te organiseren.

Onderstaande personen vormen het dagdagelijkse uitvoerend committee van de Kerstwandelingen georganiseerd door RKVV Obbicht afd. Wandelen:

  • Dave Blom
  • Hen Driessen
  • Jo Pereboms
  • Jo Props
  • Mark Ramaekers
  • Harrie Vrehen

Centraal aanspreekpunt alle wandelgerelateerde zaken:
Mark Ramaekers: mjhramaekers@hotmail.com of 06-46843200 (op werkdagen tussen 20.00 en 21.00 uur en in het weekend tussen 10:00 en 10:00 uur).